Området

Hasseris er en bydel og et kvarter i det sydvestlige Aalborg. Hasseris planområde har et indbyggertal på 11.341 (2009) og planområdet har et areal på 10 km2. Sognet udgjorde indtil kommunalreformen 1970 Hasseris kommune, men blev ved denne tilsluttet Aalborg kommune. Bydelen er i særlig grad karkteriseret ved to bebyggelser: den gamle landsby, kaldet Gammel Hasseris og den nyere villaby mellem Gammel Hasseris og Aalborg.

I Gammel Hasseris forsøger byplanlæggere at opretholde landsbykarakter, mens villabyen ønskes udviklet som en haveby/havekvarter med grønne områder og beplantning. Som eksempel herpå kan nævnes Holberg-kvarteret omkring Rotunden.

Bydelen råder over enkelte detailforretninger, Gammel Hasseris Skole og Stolpedalsskolen. Endvidere ligger Hasseris Gymnasium i bydelens sydlige periferi.

Hasseris sogn har naturligvis sin kirke. Kirken er - som adskillige bygninger i Hasseris og Aalborg - tegnet af arkitekt Einar Packness.

http://www.hasseris.dk/

Se også under menu